Budowa domu - najpopularniejsze rozwiązania

Artykuł przeczytasz w 8 min

Budowa domu to nie lada wyzwanie. Jak każde większe przedsięwzięcie wiąże się ona nie tylko z dużymi nakładami finansowymi, ale też odpowiednią organizacją pracy i koniecznością podjęcia kluczowych decyzji niekiedy już na etapie projektu. Są to zwykle decyzje dotyczące tego, jaki system budowy wybrać i na jaką technologię się zdecydować. Aby ułatwić ten wybór przyszłym inwestorom, przygotowaliśmy poniższy artykuł, w którym przybliżyliśmy poszczególne rozwiązania.

Sposoby prowadzenia budowy

Inwestor, w miarę możliwości, czyli posiadania wolnego czasu i podstawowej wiedzy budowlanej, może samodzielnie nadzorować wszystkie procesy na budowie, co charakterystyczne jest dla systemu gospodarczego, lub powierzyć innemu podmiotowi tzn. osobie lub specjalistycznej firmie nadzór nad budową, czym wyróżnia się system inwestora zastępczego.

 1. System gospodarczy


  System gospodarczy budowy domu polega na tym, że to inwestor odpowiada za organizację budowy na wszystkich jej etapach. Do prac bardziej skomplikowanych najmuje fachowców, z kolei te, na których się zna, wykonuje samodzielnie lub z pomocą członków rodziny i znajomych. W systemie gospodarczym inwestor też zamawia i kupuje materiały, organizuje ich transport i wyładunek, a wszystko to przyczynia się do minimalizacji kosztów budowy domu. Okazuje się bowiem, że na samodzielnej jej organizacji możemy zaoszczędzić nawet od 10 do 20% w stosunku do systemu inwestora zastępczego. Zanim jednak zdecydujemy się na ten krok, powinniśmy zdawać sobie sprawę z ewentualnych problemów i zagrożeń wiążących się z systemem gospodarczym. Wybierając system gospodarczy, powinniśmy przede wszystkim posiadać chociaż podstawową wiedzę na temat technologii, w jakiej będziemy stawiać budynek oraz mieć sporo wolnego czasu, który przeznaczymy na organizację wszelkich spraw związanych z budową. Oczywiście dotarcie do fachowej wiedzy w dobie Internetu jest o wiele łatwiejsze niż kiedyś i naprawdę wiele można dowiedzieć się chociażby z naszych artykułów i filmów, w których często, poza specjalistyczną wiedzą, przedstawiamy też najczęściej popełniane błędy w przypadku różnego rodzaju prac. Dużą pomocą w organizacji budowy może okazać się też odpowiednia osoba zatrudniona na stanowisku kierownika budowy, która dzięki swojemu doświadczeniu, będzie w stanie udzielić nam kilku cennych wskazówek i w razie potrzeby poratować radą.

 2. System inwestora zastępczego.


  Budując dom, możemy też powierzyć obowiązki inwestora innej osobie lub firmie, która staje się tzw. inwestorem zastępczym. Inwestor zastępczy będzie występował w imieniu inwestora bezpośredniego wobec urzędów, ekip zatrudnionych na budowie czy kierownika budowy. Obowiązki te możemy przekazać mu na dowolnym etapie prac i w zakresie, jaki uznamy za niezbędny. Jeśli zadanie to powierzymy osobie sumiennej, o odpowiedniej wiedzy budowlanej i wysokich umiejętnościach organizacyjnych, nie będziemy musieli martwić się budową, która będzie realizowana zgodnie z harmonogramem i w ramach ustalonego wcześniej budżetu. Dobrym rozwiązaniem jest też powierzenie roli inwestora firmie, która będzie jednocześnie generalnym wykonawcą robót. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych sporów kompetencyjnych, czyli np. wzajemnego obwiniania się o to, kto jest winien tego, że towar nie został zamówiony albo dostarczony na czas. Przy tym wszystkim należy tylko pamiętać, żeby spisać szczegółową umowę z inwestorem zastępczym, która pozwoli nam uniknąć kłopotów i ewentualnych niejasności. 

Reasumując, jeśli budowę swojego wymarzonego domu chcemy realizować w systemie gospodarczym, musimy realnie oszacować swoje możliwości pod względem posiadanej wiedzy budowlanej, niezbędnego  czasu oraz umiejętności organizacyjnych. Zatrudnienie inwestora zastępczego to z kolei bez wątpienia bardzo wygodna forma prowadzenia budowy, szczególnie w przypadku, jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy i wolnego czasu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli umowa spisana z inwestorem zastępczym nie zawiera odpowiednich zapisów, to my, jako inwestor bezpośredni jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie uchybienia i nieprzestrzeganie prawa. 

Przed ostatecznym podjęciem decyzji dotyczącej systemu realizacji budowy, warto też porównać oferty cenowe hurtowni budowlanych oraz oferty firm, które w naszym imieniu mogłyby organizować kolejne etapy prac. Może okazać się bowiem, że różnica między systemem gospodarczym a zleconym wcale nie będzie diametralna, a zaoszczędzony czas będziemy mogli poświęcić rodzinie, wypoczynkowi lub chociażby zarabianiu pieniędzy, które z pewnością przydadzą się podczas budowy.

Rozwiązania z zakresu technologii i konstrukcji budynku na poszczególnych etapach budowy:

Fundamenty

Fundament to część konstrukcyjna budynku znajdująca się pod nim, przenosząca na podłoże cały jego ciężar. Rodzaj fundamentów zależy głównie od ciężaru domu i rodzaju gruntu, na którym go stawiamy. 

Rodzaje fundamentów pod dom jednorodzinny:

Ze względu na głębokość posadowienia w gruncie, fundamenty dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. 

 1. Do najczęściej stosowanych fundamentów bezpośrednich, czyli stosunkowo płytko osadzonych w ziemi (poniżej tzw. głębokości przemarzania gruntu, która w Polsce wynosi od 0,8 do 1,4m), zaliczamy ławy fundamentowe, płyty fundamentowe, stopy, ruszty fundamentowe i skrzynie fundamentowe. Najczęściej jednak stosowane są ławy fundamentowe, które wykonane są z betonu zbrojonego podłużnie prętami stalowymi, umieszczane punktowo pod ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi nośnymi. Płyty fundamentowe to z kolei konstrukcja z betonu zbrojonego prętami stalowymi, umieszczona pod całą powierzchnią budynku. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze od ław fundamentowych, ponieważ osiadanie budynku następuje równomiernie, a w przypadku nierównomiernego osiadania budynku posadowionego na ławach fundamentowych, może dojść do ich popękania, co z czasem będzie też widoczne na ścianach domu.

 2. Innym rodzajem fundamentów są fundamenty głębokie, zwane pośrednimi, które usadawia się, jak sama nazwa wskazuje, głęboko w ziemi. Stosuje się je tam, gdzie warstwa gruntu jest znacznie poniżej terenu, na którym planujemy postawić dom. Do fundamentów pośrednich zaliczamy między innymi fundamenty palowe, studnie fundamentowe czy kesony fundamentowe.

Co prawda prawo budowlane nie wymaga badania gruntu, ale lepiej zlecić je jeszcze przed zakupem działki, ponieważ może okazać się, że na interesującym nas terenie była wcześniej np. żwirownia, glinianki czy staw, które zostały stosunkowo niedawno zasypane, a to znacznie zwiększy kwotę za fundamenty przewidzianą w kosztorysie.  

Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe to elementy łączące ściany domu z fundamentami i przenoszące na nie ciężar całego budynku, dlatego też powinny być wykonane z materiałów odpornych na naprawdę wysokie obciążenia.

Rodzaje ścian fundamentowych:

 1. Ściana fundamentowa monolityczna


  Ściana monolityczna, podobnie jak ława fundamentowa, to beton wylewany do szalunku i zbrojony prętami stalowymi.

 2. Ściana fundamentowa murowana


  Najczęściej powstaje z bloczków betonowych łączonych na zaprawę murarską. Do budowy murowanych ścian fundamentowych używa się także cegły wapienno-piaskowej, bloczków keramzytowych oraz bloczków z betonu komórkowego o bardzo wysokiej gęstości. Wszystkie elementy murowe łączone są na spoinę poziomą i pionową.

 3. Ściana fundamentowa z pustaków otworowych, zasypowych


  To połączenie ściany murowanej z monolityczną. Pustaki z otworami stanowią szalunek tracony. Wkłada się do nich zbrojenie podłużne i zalewa betonem.

Należy pamiętać o tym, żeby ściany fundamentowe, w zależności od warunków gruntowych, zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną.

Ściany budynku

Ściany budynku, ze względu na pełnione przez nie role, dzielimy na zewnętrzne, wewnętrzne konstrukcyjne (te, na których opiera się strop lub dach) oraz wewnętrzne działowe, na których nie opierają się żadne elementy konstrukcyjne budynku. Najczęściej spotykanym sposobem wznoszenia ścian są łączenia na zaprawę elementów z ceramiki, gazobetonu czy silikatów. 

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne budynków stawiane są w technologii jedno-, dwu- lub trójwarstwowej, a jednym z ich najważniejszych parametrów jest współczynnik przenikania ciepła, tzw. lambda (λ), który według przepisów obowiązujących od 1 styczna 2021 r powinien wynosić 0,20 [W/(m2K].

Rodzaje ścian zewnętrznych:

 1. Ściany jednowarstwowe


  Buduje się je zwykle z ceramiki lub betonu komórkowego, których lambda spełnia parametry wymagane prawem. Elementy murowe łączone są na zaprawę, która również powinna być dobrym izolatorem ciepła, dlatego najczęściej stosowana jest tu zaprawa cienkowarstwowa, ciepłochronna lub pianka poliuretanową. Aby zapewnić ciągłość izolacji ściany jednowarstwowej, należy odpowiednio ocieplić wieńce wykonane z betonu i stali, czyli materiałów, które są dobrymi przewodnikami ciepła.

 2. Ściany dwuwarstwowe


  Stanowi je mur ocieplony styropianem lub wełną mineralną, które posiadają podobne właściwości izolacyjne, a różni je przede wszystkim odporność na wilgoć i ogień. Wełna jest niestety podatna na wilgoć, pod wpływem której traci właściwości izolacyjne, natomiast styropian nie jest w 100% odporny na działanie ognia i gdy ten go dosięgnie, styropian topi się i dymi. Nie należy się jednak zrażać do tych materiałów, bowiem przy właściwie wykonanym systemie dociepleń są to mankamenty, które można skutecznie wyeliminować.

 3. Ściany trójwarstwowe


  Składają się z muru nośnego, którego grubość wynosi zwykle 25 cm, materiału izolacyjnego, pustki powietrznej oraz muru osłonowego (o grubości około 12 cm). Jako izolacji termicznej używa się w tym przypadku wełny mineralnej, która przy starannym ułożeniu zapobiega tworzeniu się mostków termicznych na łączeniach płyt. Wentylowana pustka powietrzna jest z kolei ważna, ze względu na tzw. punkt rosy, czyli skraplanie się pary wodnej w murze na styku ciepłego powietrza z zewnątrz i zimnego z zewnątrz. Ścianę konstrukcyjną i licową łączy się za pomocą stalowych kotew, a ściana osłonowa może być wykonana z elementów dekoracyjnych, takich jak np. cegła klinkierowa, która stanowi doskonałą aranżację elewacji budynku. Rozwiązanie jakim jest ściana zewnętrzna trójwarstwowa to doskonały izolator ciepła, hałasu i ognia.

Rodzaje ścian wewnętrznych:

 1. Ściany wewnętrzne nośne


  Powinny być wykonane z elementów murowych o grubości od 18 do 25 cm i cechujących się wysoką wytrzymałością na ściskanie, ponieważ to na nich opierają się takie elementy konstrukcyjne, jak strop czy dach.

  Muszą być one trwale połączone ze ścianami zewnętrznymi za pomocą kotwy umieszczonej w co trzeciej spoinie lub murowane równocześnie i przewiązywane co trzecią warstwę. Mur wewnętrzny nośny stawia się na warstwie papy lub folii, które stanowią izolację przeciwwilgociową i warstwę poślizgową, pozwalającą uniknąć nadmiernej koncentracji naprężeń na styku dwóch materiałów konstrukcyjnych.

 2. Ściany wewnętrzne działowe


  Stawia się na końcu cyklu murowania ścian. Ponieważ mur ten nie musi spełniać wymogów izolacyjności termicznej, jego grubość  wynosi około 12 cm. Powinien on z kolei posiadać odpowiednią izolacyjność akustyczną oraz być połączony trwale za pomocą kotew ze ścianą zewnętrzną lub wewnętrzną nośną.

Trzpienie żelbetowe - idealne wzmocnienie ścian

Coraz częściej w nowo budowanych domach zauważyć można trzpienie żelbetowe, czyli słupy z betonu zbrojonego podłużnie prętami stalowymi, których zadaniem jest wzmocnienie ścian. Potrzeba ta wynika ze stosowania coraz cieńszych elementów murowych i panującej obecnie mody na duże przestrzenie w budynkach pozbawionych ścian wewnętrznych nośnych. Zbrojenie trzpieni musi być połączone ze zbrojeniem fundamentów oraz wieńców. Wzmocnienie tego typu, ze względu na to, iż wymaga ono docieplenia, stosuje się w ścianach wielowarstwowych.

Stropy gęstożebrowe w konstrukcji dachu

Stropy  gęstożebrowe to rozwiązanie  stosowane w ponad 90% nowo powstających domów jednorodzinnych. Zbudowane są z belek żelbetowych, między którymi umieszcza się pustaki. Po odpowiednim uzbrojeniu prętami stalowymi, całość zalewa się betonem. Strop gęstożebrowy jest łatwy w montażu, a jego rozpiętość sięga 8 m, dzięki czemu sprawdza się on większości domków jednorodzinnych.

Gotowy na budowę wymarzonego domu?

W powyższym artykule przedstawiliśmy rozmaite rozwiązania i możliwości budowy domu, które rozważa praktycznie każdy początkujący inwestor. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu go, wiesz już, ku której technologi się skłaniasz i w jakim systemie będziesz budował swój wymarzony dom. Wiesz co robić? Zatem do dzieła! Potrzebujesz wsparcia? Nasze hurtownie czekają w gotowości aby Ci pomóc! 

Radzimy
to nasza specjalność!
Znajdź sklep w okolicy

Twoja wersja przeglądarki nie jest dalej wspierana :(

Technologia idzie do przodu. Pamiętaj, że aktualizacja przeglądarki jest niezbędna do bezpiecznego korzystania z Internetu. By zapewnić Ci najlepsze wrażenia z użytkowania z serwisu budio.pl, zalecamy pobranie jednej z poniższych przeglądarek.