Budowa ścian

Dobrze postawione mury budynku zapewniają nie tylko ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale również izolację akustyczną oraz cieplną. Budowa ścian wymaga zastosowania sprawdzonych materiałów budowlanych i narzędzi, najlepiej pochodzących od uznanych na świecie producentów takich, jak Ytong, Silka, Górażdże, Solbet, Izolbet, czy Jurga, ponieważ jest to gwarancją wysokiej jakości i niezawodności.

Ściany zewnętrzne budynku - jakie materiały będą potrzebne?

Ściany budynku to pionowe elementy konstrukcyjne, które w zależności od usytuowania, dzielić można na zewnętrzne i wewnętrzne. Te umieszczone od zewnętrznej strony to ściany nośne, które wykonywane są z materiałów o wyższej odporności na ściskanie, a także dobrej izolacji cieplnej. Wykonuje się je najczęściej w postaci jednowarstwowej lub wielowarstwowej z dociepleniem.

Według obowiązującego Prawa Budowlanego materiały na ściany wykonuje się z bloczków o współczynniku przenikania ciepła U ≥ 0,23 W/(m²)Kwg. Do takich produktów zalicza się również pustaki firm: Xella, Wienerberger, H+H , Solbet i Termalica. Oprócz pustaków, przy budowie ścian zewnętrznych konieczne będzie użycie również cementu, wapna, zaprawy cementowej, kleju poliuretanowego, czy też wzmacniających plastyfikatorów do zapraw.

Wewnętrzna ściana budynku - jak wykonać?

Ściany wewnętrzne dzielimy na nośne i działowe. Nośne muszą być wykonane z elementów murowych o wysokim współczynniku na ściskanie oraz o wysokiej izolacji akustycznej. Ściany działowe mogą być wykonane z lekkich materiałów jak pustaki, czy beton towarowy, chyba że stanowią element niosły całej konstrukcji.

Do przygotowania ścian wewnętrznych budynków niezbędny będzie zakup wapna, cementu, zaprawy klejowej, plastyfikatorów do zapraw, a także cegieł i pustaków. Wybór odpowiedniej jakości wyrobów zapewni trwałość i stabilność wznoszonych ścian.


Trzpienie żelbetowe - po co są używane przy budowie domu?

Trzpień to element konstrukcyjny budynku łączący fundament z wieńcem. Jego umiejscowienie wpływa na stabilność całego budynku. Ze względu na jego rolę, warto zdecydować się na wybór odpowiednich jakościowo materiałów. Doskonale w tej roli sprawdzają się szalunki z płyt OSB, które uzupełniane są betonem towarowym oraz stalowymi prętami. Konieczne należy użyć również środka antyadhezyjnego najlepiej marki Jurga, Remmers lub Izohan, dzięki któremu szalunek nie będzie ulegał uszkodzeniu.

Nadproże - prefabrykowane czy wylewane na mokro?

Nadproża to płaskie elementy, które umieszczane są nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Ich zadaniem jest przeniesienie obciążenia na fragment ściany po obu stronach otworu. Belki nadproża mogą wykonane na dwa sposoby: w fabryce i trafić na budowę jako prefabrykat lub na mokro, bezpośrednio na budowie. W pierwszym przypadku, na plac budowy trafiają gotowe elementy, które wytwarzane są w takich firma jak Termalica, Solbet, czy Konbet. Przy mokrej technologii, niezbędne jest użycie szalunków z płyty OSB, betonu towarowego oraz stalowych prętów.

Narzędzie potrzebne do budowy ścian

Bez odpowiednich narzędzi i akcesoriów nie powstanie żadna ściana. Konieczne będzie użycie miar oraz laserów, przecinarek do stali, a także młotków do szalunku. Przydadzą się również kielnia i poziomica, przy pomocy których łatwiej zachować odpowiedni poziom wykonywanych prac.