Cement

Górażdże Solid 32,5 25 kg

Kod produktu: 069/0014
Producent
Górażdże

Cement SOLID 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej.

Cement SOLID 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM II/B-S 32,5R-NA jest klinkier portlandzki (65÷79%), granulowany żużel wielkopiecowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia). Spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" oraz wymagania normy PN-B 19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności". Zastosowanie: wykonywanie wieńców, stropów, fundamentów, produkcja betonu zwykłego klasy C 8/10 - C 30/37, produkcja prefabrykatów (bloczki betonowe ścienne i fundamentowe, pustaki stropowe), wykonywanie wylewek i jastrychów wewnątrz oraz na zewnątrz budynków, produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną, produkcja betonu samozagęszczalnego SCC, produkcja zapraw murarskich i tynkarskich, chudy beton na podbudowy, stabilizacja gruntu. Efekty stosowania cementu SOLID 32,5: wysoka odporność zapraw i betonów na agresję chemiczną, bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych, bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia, zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych, umiarkowane ciepło hydratacji, wydłużone czasy wiązania, niski skurcz. Cement SOLID 32,5 jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT SA w workach 25 kg na paletach ofoliowanych. Okres gwarancji na cement SOLID 32,5 wynosi 120 dni od daty umieszczonej na worku.

Specyfikacja

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach [MPa]: 18,6.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [MPa]: 21,2.
Początek czasu wiązania [min]: 223.
Woda do konsystencji normowej [%]: 27,8.
Stałość objętości [mm]: 0,5.
Powieszchnia właściwa [cm2/g]: 3849.
Ciepło hydratacji [J/g]: 255.
Zawartość SO3 [%]: 1,97.
Zawartość CI [%]: 0,040.
Wymagania Na2O [%]: 0,66.

Do czego przyda Ci się ten produkt?

Cement Górażdże Solid 32,5 25 kg

Sprawdź cenę i dostępność w Twojej okolicy

Znajdź najbliższy sklep i kup produkt z możliwością dostawy

W Twojej okolicy nie ma jeszcze sprawdzonej hurtowni budowlanej ☹️ Spróbuj zwiększyć promień lub sprawdź w innej lokalizacji.
Skąd klikasz?
Odkryj najlepsze hurtownie budowlane i najniższe ceny w swojej okolicy! Wpisz swoją lokalizację lub pobierz ją z przeglądarki

Znajdź Cement Górażdże Solid 32,5 25 kg
w swojej okolicy

Zmień lokalizację
W Twojej okolicy nie ma jeszcze sprawdzonej hurtowni budowlanej ☹️ Spróbuj zwiększyć promień lub sprawdź w innej lokalizacji.